Hľadáte najlacnejší letecký lístok?

Benin Pendjari National Park

Počasie Benin Pendjari National Park


Benin's Pendjari National Park is located in the northern part of the country and covers an area of approximately 2755 square kilometers. This protected area is not only known for its diverse wildlife but also for its unique climatic conditions.

The weather in Pendjari National Park is characterized by a tropical climate, with two distinct seasons – the dry season and the rainy season. The dry season typically lasts from November to March, while the rainy season lasts from April to October.

During the dry season, the weather in Pendjari National Park is hot and dry, with temperatures often exceeding 30 degrees Celsius. The lack of rainfall during this period results in the vegetation drying out and becoming sparse, making it easier to spot wildlife. Wildlife enthusiasts will have the opportunity to see a variety of animals such as elephants, buffalo, hippopotamus, lions, and various antelope species.

As the dry season comes to an end, the park undergoes a dramatic transformation. The rains start to fall in April, and the landscape turns into a lush green paradise. Rivers and waterholes fill up, providing a water source for the animals. The rainy season brings relief from the scorching heat, with temperatures dropping to around 25 degrees Celsius. However, it's important to note that the park is usually closed to visitors during the rainy season due to flooding and the difficulty of traversing the muddy paths.

The rainy season in Pendjari National Park is also a time of increased activity and breeding for many animal species. The lush vegetation attracts a wide range of herbivores, which in turn attract predators such as lions, leopards, and cheetahs. Birdwatching enthusiasts will also be delighted with the opportunity to spot various bird species that migrate to the park during this time.

It is worth mentioning that Pendjari National Park has faced several challenges in recent years, including poaching and habitat loss. However, with the efforts of the Benin government and conservation organizations, significant progress has been made in protecting the park and its wildlife.

In conclusion, the weather in Benin's Pendjari National Park offers a unique experience for visitors throughout the year. From the heat and dryness of the dry season to the lushness and abundance of the rainy season, the park showcases the beauty and resilience of nature. So, if you're a nature lover or wildlife enthusiast, Pendjari National Park is definitely worth a visit, regardless of the season.


Ubytovanie Benin Pendjari National Park


Benin and its Pendjari National Park have become increasingly popular destinations for wildlife and nature enthusiasts in recent years. The park attracts visitors from around the world thanks to its stunning landscapes, diverse wildlife, and comfortable accommodation options.

Located in northwestern Benin and covering an area of over 4,700 square kilometers, Pendjari National Park is home to an impressive array of African wildlife, including elephants, lions, leopards, hippos, baboons, and more. The park also boasts a variety of bird species, making it a popular destination for birdwatching enthusiasts.

One of the best ways to experience Pendjari National Park is by staying at one of the many accommodation options within or near the park. These include a variety of lodges, guesthouses, and campsites, all of which offer a comfortable and convenient base for exploring the park and its wildlife.

For those seeking a bit of luxury on their safari adventure, the Pendjari Lodge is an excellent choice. Located within the park, the lodge boasts 15 private bungalows, each with its own outdoor terrace offering views of the surrounding wilderness. Guests at the lodge can enjoy delicious meals, relax by the pool, or embark on guided game drives and walks with experienced guides.

Another great option for accommodation near Pendjari National Park is the Hotel Tata Somba, located in nearby Natitingou. The hotel is designed in the traditional Tata Somba style, offering guests a unique and authentic experience. Rooms are comfortable and spacious, and the hotel features a restaurant and bar, pool, and spa.

For those looking for a more rustic camping experience, Pendjari National Park offers a number of campsites throughout the park. These campsites provide basic facilities such as running water and toilets, and allow visitors to truly immerse themselves in the wilds of the park. For those who prefer a bit more comfort, private safari camps can be set up in the park for a truly exclusive experience.

No matter your accommodation preferences, visiting Benin's Pendjari National Park promises to be an unforgettable experience. With its stunning natural beauty and diverse wildlife, the park offers a unique opportunity to connect with the natural world and experience Africa in its most raw and authentic form.


Najčastejšie otázky a odpovede Benin Pendjari National Park


Nie som schopný poskytnúť konkrétne otázky a odpovede o Benin Pendjari National Park bez konkrétneho vedenia. Mohli by ste mi poskytnúť niektoré témy alebo oblasti záujmu, o ktorých by ste radi vedeli viac?


Letenka Benin Pendjari National Park


Benin Pendjari National Park is a nature and wildlife reserve located in the northwestern region of Benin, West Africa. The park is known for its scenic landscapes, lush forests, and extensive savannas, which provide a habitat for a wide variety of wild animals, including elephants, lions, hippopotamuses, and buffaloes.

Visiting Benin Pendjari National Park is an unforgettable experience, offering a glimpse into the rich diversity of African wildlife. The park covers an area of approximately 2750 square kilometers, making it one of the largest protected areas in West Africa. The park is home to over 300 species of birds, including the African fish eagle, the yellow-billed stork, and the cattle egret.

Tourists visiting Benin Pendjari National Park can embark on safari tours, where experienced guides lead guests through the park, showcasing the incredible range of wildlife that inhabits the area. Game drives are an excellent way to see the animals in their natural habitat, with a range of both daytime and nighttime tours available.

Apart from wildlife, visitors can also explore the park's botanical gardens, which are home to a variety of native plants and flowers. The park is well-equipped with camping facilities and lodges, allowing visitors to spend more time exploring the park and its surrounding areas.

Getting to Benin Pendjari National Park is easy, with regular flights available from major European cities such as Paris and London to the capital city of Cotonou. From there, visitors can travel by road to the park, a journey that takes approximately 8 hours.

In conclusion, a visit to Benin Pendjari National Park is a must-do for anyone interested in experiencing the wildlife and natural beauty of West Africa. Its well-equipped camping and lodging facilities, along with its vast range of wildlife, make it an incredible destination for nature lovers of all levels of experience. So next time you are planning a trip to Africa, be sure to include a visit to this incredible park on your itinerary.


Dovolenka Benin Pendjari National Park


Benin, známy aj ako krajinu Divý západ, je domovom niektorých z najkrajších prírodných skvostov v Afrike. Jedným z nich je aj národný park Pendjari, ktorý ponúka návštevníkom nezabudnuteľnú dovolenku v srdci divokej prírody.

Národný park Pendjari sa nachádza v severozápadnej časti Beninu, pri hraniciach s Burkinou Faso a Nigerom. Je to najväčší a najznámejší park v krajine, rozprestierajúci sa na ploche 2755 štvorcových kilometrov. Jeho názov je odvodený od názvu hory Pendjari, ktorá je dominantou parku.

Tento park je známy svojou rozmanitou faunou a flórou. Je domovom pre takmer 100 druhov cicavcov, viac ako 300 druhov vtákov a množstvom ďalších živočíchov, ako sú krokodíly, žaby, hady a mnoho iných. Medzi najznámejšie obyvateľov parku patrí slon africký, antilopy, levharti, šakali, hieny a mnoho ďalších.

Národný park Pendjari ponúka širokú škálu aktivít pre milovníkov prírody a dobrodruhov. Turisti môžu absolvovať safari na oplátku do detektívneho parku a sledovať zvieratá vo svojom prirodzenom prostredí. Existuje niekoľko miest na táborovanie v parku, čo umožňuje návštevníkom prespať a stráviť viac času s prírodou.

Okrem safari môžu návštevníci parku vyhľadávať prírodné menej známe oblasti, ako sú vodopády a jazerá. Vodopád Tanougou je jedným z najkrajších prírodných úkazov, ktoré park ponúka. Nachádza sa na juhovýchode parku a ponúka úžasné výhľady a príležitosť na relaxáciu v prírode.

Pendjari sa môže pochváliť aj kultúrnou rozmanitosťou. V blízkosti parku sa nachádza niekoľko tradičných dedín miestneho obyvateľstva, kde turisti môžu spoznať miestne zvyky, uctievať ich remeslá a ochutnať miestne jedlá.

Ak plánujete dovolenku v Benine, návšteva Pendjari National Park by nemala chýbať na váš zoznam. Tento park vám ponúka jedinečný zážitok z blízkeho kontaktu s divokou prírodou a zároveň vám umožní objaviť krásy krajiny Divý západ.


97% našich klientov odporúča naše služby

Najrozšírenejšia online ponuka leteniek

Najnižšia cena zaručená

Zľavnené letenky za výhodné ceny

Kúpte najlacnejšie letenky do miest, ktoré vás fascinujú svojou nádhernou prírodou alebo jedinečnosťou.

Prehľadávať letenky