Hľadáte najlacnejší letecký lístok?

Burkina Faso Ziniaré Crocodile Pond

Letenka Burkina Faso Ziniaré Crocodile Pond


Burkina Faso is a small country in West Africa that many travelers overlook. However, if you love off-the-beaten-path destinations, Burkina Faso is worth your attention. One interesting attraction that you can visit in Burkina Faso is the Ziniaré Crocodile Pond.

The Ziniaré Crocodile Pond is located in the small town of Ziniaré, about 30 kilometers from the capital city, Ouagadougou. The pond is home to more than 100 Nile crocodiles, which are considered sacred by the local Mossi people. The crocodiles are well-fed and used to human presence, which means that visitors can get very close to them.

Visiting the Ziniaré Crocodile Pond is a unique experience that you won't find anywhere else in the world. You can watch the crocodiles lounging in the sun, basking on the banks of the pond, or even swimming in the water. Some of the crocodiles are so used to humans that they even allow visitors to touch them, although this is not recommended.

Getting to Burkina Faso from most countries can be a bit of a challenge, but if you're determined to visit the Ziniaré Crocodile Pond, there are a few ways to get there. The easiest way is to fly to Ouagadougou, the capital city, and then take a taxi or a bus to Ziniaré. There are many airlines that fly to Ouagadougou, including Air France, Ethiopian Airlines, and Turkish Airlines.

Once you arrive in Ziniaré, you can either walk to the crocodile pond, or hire a guide to take you there. The entrance fee to the pond is very cheap, at around 1,500 francs CFA (about $3 US dollars). You can also buy food to feed the crocodiles, which is a popular activity among visitors.

Overall, the Ziniaré Crocodile Pond is a fascinating attraction that you should definitely add to your itinerary if you're planning a trip to Burkina Faso. Just remember to be respectful of the crocodiles and follow the guidelines set by the local guides to ensure your safety.


Počasie Burkina Faso Ziniaré Crocodile Pond


Burkina Faso, a small landlocked country in West Africa, is known for its diverse landscapes and unique natural sites. One of the most fascinating attractions in Burkina Faso is the Ziniaré Crocodile Pond, located in the town of Ziniaré.

Ziniaré Crocodile Pond is a natural habitat for several species of crocodiles, making it an extraordinary place to visit for wildlife lovers and adventure seekers. The pond is located about 35 kilometers northeast of the capital city, Ouagadougou, and covers an area of approximately 2 hectares.

The Crocodile Pond is home to more than a hundred Nile crocodiles, which are considered sacred by the local Mossi people. These crocodiles are revered and are believed to possess supernatural powers. The Mossi people have a special bond with these reptiles and even celebrate an annual festival called "Le Festival des Masques et des Arts de Ziniaré" to honor them.

Visitors to the Ziniaré Crocodile Pond have the opportunity to observe these majestic creatures up close. The site is carefully managed, with a designated viewing area that ensures the safety of both visitors and crocodiles. Experienced guides are available to provide valuable information about the animals and their habitat.

While the crocodiles are undoubtedly the main attraction, the surroundings of the pond also offer a beautiful natural setting. The pond is nestled within lush greenery, creating a peaceful and tranquil atmosphere. Visitors can take a leisurely stroll around the pond, enjoying the sight of various flora and fauna.

The best time to visit Ziniaré Crocodile Pond is during the dry season, which typically runs from November to April. During this time, the water levels are lower, and the crocodiles are more visible. It is recommended to visit in the early morning or late afternoon when the temperature is cooler and the crocodiles are more active.

To fully appreciate the beauty of Ziniaré Crocodile Pond, it is essential to respect the wildlife and the local customs. Visitors should follow the guidance of the tour guides and refrain from making any sudden movements or loud noises that may startle the crocodiles. Additionally, it is important to maintain a safe distance from the animals and avoid any unnecessary risks.

In conclusion, the Ziniaré Crocodile Pond in Burkina Faso is a hidden gem that offers a unique and unforgettable wildlife experience. As one of the few places in the world where visitors can safely observe Nile crocodiles in their natural habitat, it provides an opportunity for adventure and appreciation of nature's wonders. So, if you ever find yourself in Burkina Faso, make sure to visit Ziniaré Crocodile Pond and embark on an extraordinary journey with these incredible reptiles.


Ubytovanie Burkina Faso Ziniaré Crocodile Pond


Ziniaré Crocodile Pond - Ubytovanie v srdci Burkinabského savanového lesa

Ak hľadáte jedinečné miesto, kde sa môžete oboznámiť s kultúrou Burkina Faso a zároveň si vychutnať prírodu, Ziniaré Crocodile Pond je pre vás tou správnou voľbou.

Ziniaré Crocodile Pond sa nachádza v malom meste Ziniaré len 25 kilometrov od burkinskej hlavného mesta Ouagadougou. Toto miesto je známe svojimi krokodílmi a ich chránením. Tu sa môžete stretnúť s kvôli týmto zvieratám úplne odlišnej kultúre a zistiť, ako Burkina Faso zápasí so zachovaním svojich druhov, zároveň je toto miesto skvelou destináciou pre dovolenku v Afrike.

Ubytovanie

Ziniaré Crocodile Pond ponúka ubytovanie na miestach, ktoré sú v akordoch s prírodou. Môžete sa rozhodnúť pre jednoduché stanovanie, strávenie noci v chatkách alebo v luxusnejších ubytovaniach. Všetky miesta ponúkajú fascinujúci výhľad do prírody a krokodílov v rybníku.

Jednoduché stanovanie

Pre dobrodruhov, ktorí hľadajú jednoduché miesta na nocľah, Ziniaré Crocodile Pond má v ponuke stanovanie. Tieto miesta sa nachádzajú uprostred krásnej prírody a sú perfektné pre tých, ktorí hľadajú základné vybavenie.

Chatky

Ak hľadáte niečo komfortnejšie, v Ziniaré Crocodile Pond máte k dispozícii aj chatky s vlastným sociálnym zariadením, postele a sprchy. Tieto chatky sú ideálnym miestom pre rodinné dovolenky, skupiny priateľov alebo pre tých, ktorí hľadajú niečo viac ako stan.

Luxusné ubytovanie

Ziniaré Crocodile Pond má v ponuke aj luxusné miesta na ubytovanie. Tieto luxusné miesta ponúkajú vynikajúci výhľad na rybník, sú plne vybavené a poskytujú určitú mieru súkromia a bezpečnosti. Toto je ideálny výber pre tých, ktorí hľadajú odpočinok a luksus.

Aktivity

Okrem ubytovania ponúka Ziniaré Crocodile Pond aj mnoho aktivít pre svojich hostí. Tu môžete vidieť a stretnúť krokodílov, zúčastniť sa tradičných tancov, skúsiť si loviť ryby alebo navštíviť niektoré z miestnych trhov.

Burkina Faso bola kedysi známa ako Horná Volta a zdobila sa tým, že ponúka vynikajúce safari. V Ziniaré Crocodile Pond môžete zažiť toto safari s výhľadom na prírodu a krokodílov v rybníku.

Zaradenie miesta

Ziniaré Crocodile Pond patrí medzi miesta, ktoré sú dobrovoľne chránené. Spoločnosť, ktorá vlastní toto miesto, dbá na to, aby hostia dodržiavali pravidlá a zároveň si užívali svoj pobyt s minimálnym dopadom na prírodu a krokodíly v rybníku.

V záverečnej myšlienke

Ziniaré Crocodile Pond poskytuje unikátne ubytovanie v srdci prírody. Toto miesto nie je vhodné pre každého, ale rozhodnete sa skúsiť to, ponúka niečo, čo iné miesta v Afrike nemajú. Príroda, kultúra, krokodýli a tradície - to je to, čo vás čaká v Ziniaré Crocodile Pond. Takže neváhajte a navštívte toto miesto a získajte neobyčajný zážitok.


Najčastejšie otázky a odpovede Burkina Faso Ziniaré Crocodile Pond


1. Kde sa nachádza Burkina Faso Ziniaré Crocodile Pond?
Burkina Faso Ziniaré Crocodile Pond sa nachádza v Ziniaré vo východnom Burkina Faso.

2. Aké druhy krokodílov žijú v Ziniaré Crocodile Pond?
V Ziniaré Crocodile Pond žijú hlavne krokodíly západoafrické (Crocodylus suchus).

3. Je možné vidieť krokodíly zblízka v Ziniaré Crocodile Pond?
Áno, návštevníci môžu vidieť krokodíly zblízka z bezpečnej vzdialenosti, ktorú zaisťujú ochranárske opatrenia.

4. Aké sú ceny vstupného do Ziniaré Crocodile Pond?
Ceny vstupného sa líšia v závislosti od veku návštevníka. Často je dostupný aj skupinový tarif.

5. Aké sú provozné hodiny Ziniaré Crocodile Pond?
Ziniaré Crocodile Pond je otvorený denne od rána do večera. Presný čas prevádzky sa odporúča overiť vopred.

6. Existuje nejaké parkovisko v blízkosti Ziniaré Crocodile Pond?
Áno, v blízkosti Ziniaré Crocodile Pond sa nachádza parkovisko pre návštevníkov.

7. Sú v Ziniaré Crocodile Pond dostupné toalety?
Áno, v Ziniaré Crocodile Pond sú dostupné toalety pre návštevníkov.

8. Je možné v Ziniaré Crocodile Pond nakŕmiť krokodíly?
Nie, nakŕmenie krokodílov nie je povolené z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti návštevníkov aj samotných zvierat.

9. Aké iné atrakcie sú v blízkosti Ziniaré Crocodile Pond?
V blízkosti Ziniaré Crocodile Pond sa nachádza napríklad Burkina Faso National Museum, City Hall a ďalšie turisticky atraktívne miesta.

10. Aké sú bezpečnostné opatrenia pre návštevníkov Ziniaré Crocodile Pond?
Návštevníci sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti, ktoré zahŕňajú neprechádzanie cez ochranné bariéry a dodržiavanie pokynov personálu.


Dovolenka Burkina Faso Ziniaré Crocodile Pond


Burkina Faso, the landlocked country in West Africa, may not be the first destination that comes to mind for a vacation. However, hidden within its borders lies a unique and extraordinary attraction known as the Ziniaré Crocodile Pond. This natural wonder is a must-visit for nature enthusiasts and adventure seekers alike.

Located just 30 kilometers from the capital city of Ouagadougou, Ziniaré Crocodile Pond is a small sanctuary where visitors can witness the impressive Nile crocodiles in their natural habitat. These fearsome creatures, known for their formidable size and strength, can be observed from a safe distance, allowing visitors to marvel at their raw power and beauty.

The crocodile pond is a haven for more than a hundred crocodiles, ranging from small juveniles to massive adults, some exceeding 4 meters in length. It is believed that these crocodiles have been living here for generations, almost undisturbed by human interference. This has helped preserve their natural behavior and made the area a paradise for crocodile lovers and photographers.

Tourists have the opportunity to join guided tours, during which experienced local guides will provide interesting insights into the lives and habits of these fascinating reptiles. Visitors can observe the crocodiles basking lazily in the sun, or witness thrilling feeding sessions where the massive creatures display their agility and hunting prowess. It is an awe-inspiring experience to see these ancient predators up close and personal, and it will undoubtedly leave a lasting impression.

The Ziniaré Crocodile Pond is more than just a crocodile sanctuary. Surrounding the pond is a lush and picturesque landscape, featuring beautiful trees and vibrant flora. It is an ideal spot for a tranquil walk or a picnic amidst nature's beauty. Nature enthusiasts can also spot other wildlife indigenous to the area, such as various bird species and mammals like monkeys and antelopes.

While visiting Ziniaré Crocodile Pond, tourists can also explore the nearby town of Ziniaré. This quaint and welcoming town offers a glimpse into the local culture, with its colorful markets, traditional crafts, and warm-hearted locals. It is a chance to immerse oneself in the rich traditions and customs of Burkina Faso.

To make the most of your visit to Burkina Faso and the Ziniaré Crocodile Pond, it is advisable to hire a local guide who can assist with navigating the area and provide valuable information about the crocodiles and the region. Proper attire, including comfortable shoes for walking and insect repellent, is essential to ensure a pleasant and safe visit.

In conclusion, a visit to Ziniaré Crocodile Pond in Burkina Faso offers a unique and unforgettable experience. The chance to witness the magnificent Nile crocodiles in their natural habitat, surrounded by breathtaking scenery, is a true adventure. Whether you are a nature lover, an animal enthusiast, or simply seeking an off-the-beaten-path destination, Burkina Faso's Ziniaré Crocodile Pond is a destination worth exploring.


97% našich klientov odporúča naše služby

Najrozšírenejšia online ponuka leteniek

Najnižšia cena zaručená

Zľavnené letenky za výhodné ceny

Kúpte najlacnejšie letenky do miest, ktoré vás fascinujú svojou nádhernou prírodou alebo jedinečnosťou.

Prehľadávať letenky